Jak pisze portal, z wielu wariantów internauci wybrali dwa: „Белыя крылы“ czyli „biało-skrzydlaci” czy „białe skrzydła” oraz „Литвины” czyli „Litwini”.

Z prawie 5 tys. odpowiedzi około 60 proc. do tej pory nabrał drugi wariant.

Białoruś już od pewnego czasu rości prawa do spuścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kilkakrotnie padały wypowiedzi twierdzące, że Wilno jest białoruskim miastem.

Część Polaków na Litwie również nazywa się siebie "Litwinami" czyli Polakami urodzonymi na Litwie czy w Wielkim Księstwie Litewskim.