W orędziu prezydent zwróciła uwagę na to, że państwu brakuje zasadniczego poglądu na konsolidację uczelni wyższych.

„Chociaż liczba abiturientów zmniejszyła się o jedną trzecią, Litwa nadal pozwala sobie na luksus posiadania 45 uczelni wyższych i 1800 programów nauczania, kiedy w Europie średnia wynosi 5 uniwersytetów na milion mieszkańców” - powiedziała prezydent.

„Istnieje ryzyko zostania państwem niepiśmiennym z wyższym wykształceniem” - dodała Grybauskaitė.

Zwróciła też uwagę, że w badania naukowe państwo inwestuje tylko 1 proc. PKB, chociaż osiągnięcia specjalistów pozwalają na przekształcenie Litwy w państwo innowacyjne.

„Nasze wynalazki pretendują na nagrodę Nobla, zwracamy na siebie uwagę NASA, rozpoczęliśmy procedurę wstąpienia do jednej z najbardziej postępowych organizacji Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). W poszczególnych przypadkach nasi naukowcy i przedsiębiorcy wskazują światu kierunek, jednak w dziedzinie innowacji brakuje ukierunkowanej polityki państwowej” - mówiła prezydent.

Czwartkowe orędzie Grybauskaitė było już siódme za okres piastowania stanowiska prezydent Litwy.