Czynne od początku roku łącze „LitPol Link” jest jedynym łączem między krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią. Dążąc do całkowitej synchronizacji potrzeba dwóch takich łącz.

„Drugie łącze potrzebne jest do większej integracji do europejskich sieci energetycznych. Zapewni ono większą stabilność i pracę bez zakłóceń” - powiedział dyrektor Departamentu Infrastruktury Strategicznej „Litgrid” Karolis Sankovski.

Preliminarnie, łącze mogłoby rozpoczynać się w Mariampolu, gdzie zostanie zbudowana nowa stacja. Zwycięzca przetargu będzie powinien przedstawić trasę łącza od Mariampola do granicy z Polską, analogiczną pracę wykona polski operator PSE S.A.

Zwycięzca przetargu będzie musiał przedstawić cztery alternatywne warianty. Warunkiem jest odległość od stref mieszkalnych, obiektów dziedzictwa kulturowego, rezerwatów przyrody i innych terytorium strzeżonych.