Dzieło inżynierów Instytutu niejednokrotnie zostało docenione na arenie międzynarodowej. Tym razem „Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych FUNTER 4 x 4” zdobył uznanie na prestiżowych Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spośród kilkuset uczestników z 15 krajów, Funter jako jedyny otrzymał prestiżową nagrodę specjalną Grand prix oraz Platynowy medal za najlepszy wynalazek w branży transport/logistyka. To już kolejne znaczące wyróżnienie dla konstruktorów pojazdu, zdobywców m.in. laurów podczas międzynarodowych targów w Paryżu i Brukseli.

Jak zapewnia PIMOT, możliwa jest seryjna produkcja Funtera. Powstał on bowiem z części i podzespołów dostępnych na polskim rynku.

O niezwykłości Funtera stanowią zastosowane tu rozwiązania. Przede wszystkim ważne jest to, że wszystkie cztery koła pojazdu są skrętne. Funter potrafi zawrócić niemal w miejscu.

Funter dysponuje napędem na obydwie osie. W pokonywaniu trudnego terenu pomaga mu zaawansowany układ hamulcowy. W zależności od sytuacji pozwala on hamować wszystkimi kołami jednocześnie, kołami każdej ze stron osobno, albo też indywidualnie każdym kołem.